Hjem > Nyheter > Bedriftsnyheter

RD og design

2023-09-13

RD og design:

1.AI intelligent medisinsk systemundervisning, virtuell simuleringsløsning;

2. Utvikling og design av gassutstyr og produkter i henhold til kundens krav;

3. Design og planlegging av sykehuset;

4. Rørledningskonstruksjon og installasjon mellom bensinstasjon og bygning;

5. Design og produksjon av ikke-standard utstyr og beholdere;

Medisinsk gasssystem RD og design:


Design og utvikling av medisinsk gassutstyr er en viktig del av det medisinske feltet, som involverer design, forskning og utvikling, produksjon, testing og anvendelse av medisinsk gassteknikksystem. Dette utstyret brukes hovedsakelig til å gi oksygen, luft, undertrykksvakuumsystem, karbondioksid, lystgass, nitrogen...... Spesiell gass for å støtte ulike medisinske operasjoner og operasjoner. Sikkerhet, informasjonsutveksling, alarmsystem og nettverksfjernkontrollsystem av utstyr leder gradvis markedstrenden.


Med utviklingen av vitenskap og teknologi har bruken av virtuell AI-simuleringsundervisning i design og utvikling av medisinsk gassutstyr tiltrukket seg mer og mer oppmerksomhet


I designfasen av medisinsk gassutstyr er AI-simulering av virtuell undervisning også veldig nyttig. Ved å etablere en matematisk modell av det medisinske gasstekniske systemet, kan AI simulere en rekke forskjellige scener og forhold, og hjelpe designere til å bedre forstå driftsprinsippet og ytelsesegenskapene til systemet, for deretter å forbedre designskjemaet. I tillegg kan AI også gi evaluerings- og optimaliseringsforslagene til designforslagene for å forbedre designeffektiviteten og nøyaktigheten.


I forsknings- og utviklingsstadiet av medisinsk gassutstyr spiller virtuell undervisning i AI-simulering også en viktig rolle. Ved å etablere et simuleringslaboratorium kan AI simulere en rekke forskjellige laboratorieforhold og driftsprosesser, og hjelpe utviklere til å bedre forstå laboratorieresultatene og systemytelsen, for deretter å forbedre laboratorieskjemaet og algoritmen.


I produksjon av medisinsk gassutstyr er virtuell undervisning i AI-simulering også nyttig. Ved å etablere en virtuell produksjonslinje kan AI simulere en rekke forskjellige produksjonsforhold og driftsprosesser, og hjelpe produsenter med å bedre forstå produksjonsprosessen og produktytelsen, og deretter forbedre produksjonsprosessen og prosessen. I tillegg kan AI gi analyse og behandling av produksjonsdata, forbedre produksjonseffektiviteten og nøyaktigheten.


Samlet sett har bruken av virtuell AI-simuleringsundervisning i design og utvikling av medisinsk gassutstyr viktig betydning. Det kan gi kraftige hjelpefunksjoner for å hjelpe designere, utviklere og produsenter til å bedre forstå systemdriftsprinsippet, laboratorieresultater og produktytelse, for deretter å forbedre designskjemaet, laboratorieskjemaet og produksjonsprosessen, og forbedre effektiviteten og nøyaktigheten til design, eksperiment og produksjon.


Design og utvikling av medisinsk gassutstyr innebærer kunnskap og ferdigheter innen mange felt, inkludert maskineri, elektronikk, gassteknikk og klinisk medisin. I designstadiet bør strukturen, materialet, størrelsen, vekten og påliteligheten til utstyret vurderes for å sikre at utstyret kan fungere sikkert og stabilt. I utviklingsstadiet må vi bruke avanserte teknologier og verktøy, som 3D-utskrift, CAD-programvare og gassanalyseinstrumenter for å produsere utstyr av høy kvalitet.


I forsknings- og utviklingsstadiet trenger vi også mange kliniske studier og tester for å sikre at enheten kan oppfylle kravene til medisinske operasjoner og kirurgi. Disse testene inkluderer strømningsmålinger av oksygen og karbondioksid, trykk- og temperaturkontroll av spesielle gasser, og utstyrets holdbarhet og pålitelighet.


I tillegg til design og utvikling, er vedlikehold og vedlikehold av medisinsk gassutstyr også viktig, det vil sikre normal drift og levetid for utstyret.


Samlet sett er design og utvikling av medisinsk gassutstyr en kompleks og viktig prosess. Gjennom kontinuerlig forskning og utvikling kan vi gi medisinsk industri mer trygt, effektivt og pålitelig gassutstyr for medisinsk industri, og gi et større bidrag til menneskers helse.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept